Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Kartka z kalendarza

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 295770
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 119 dni

REKRUTACJA 2023/2024

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH - PUNKT PRZEDSZKOLNY /ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY ( KLASA "0")

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Chojnów z dnia 31 stycznia 2023 r. - 21 kwietnia 2023 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na poszczególnych etapach edukacji ( Punkt...

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH - KLASA I

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.11.2023 Wójta Gminy Chojnów z dnia 31 stycznia 2023 r. - 21 kwietnia 2023 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na poszczególnych etapach edukacji ( klasa I) na...