Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Kartka z kalendarza

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 295666
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 119 dni

ZAJĘCIA DODATKOWE I POZALEKCYJNE

1. Język niemiecki

2. Zajęcia logopedyczne

3. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

4. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

5. Zajęcia rewalidacyjne

5. Gimnastyka korekcyjna

6. Szkolne koło sportowe

7. Zajęcia czytelnicze

8. Zajęcia biblioteczne

9. Koło taneczne

9. Koło robotyczne

10.Koło techniczne, koło robotyczno - informatyczne

11.Koło recytatorsko - muzyczne

12.Koło plastyczne

13. Koło geograficzno - przyrodnicze