Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Kartka z kalendarza

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 295700
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 119 dni

GRONO PEDAGOGICZNE I PRACOWNICY SZKOŁY

 

Dyrektor szkoły 

mgr inż. Jolanta Bekaluk-Pyrz

 

Kadra pedagogiczna

L.p.

Imię i nazwisko

Stopień awansu

Nauczany przedmiot

1

Jolanta Bekaluk-Pyrz

Nauczyciel dyplomowany

Edukacja wczesnoszkolna;

 

2

Beata Bekaluk-Kowal

Nauczyciel dyplomowany

Edukacja wczesnoszkolna,

Informatyka, 

3

Lucyna Obłój

Nauczyciel dyplomowany

Edukacja wczesnoszkolna

Język angielski

4

Aneta Bernat

Nauczyciel dyplomowany

Matematyka;

Technika;

Plastyka

5

Alina Wysoczańska

Nauczyciel dyplomowany

Religia;
Historia;
Zajęcia logopedyczne

Wiedza o społeczeństwie

6

Krystyna Metanowska

Nauczyciel dyplomowany

Język polski;
Muzyka

Plastyka

7

Piotr Ficek

Nauczyciel dyplomowany

Wychowanie fizyczne;
Przyroda;

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

8

Ewa Szynkiewicz

Nauczyciel dyplomowany

Wychowanie przedszkolne,n-l świetlicy

9

Katarzyna Dąbrowska

Nauczyciel mianowany

Wychowanie przedszkolne

10

Joanna Socha

Nauczyciel dyplomowany

Pedagog szkolny, Pedagog specjalny;

Zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;

Nauczanie indywidualne

11

Aleksandra Kostyszyn

Nauczyciel dyplomowany

Język niemiecki; Język angielski

12

Jacek Najduk

Nauczyciel dyplomowany

Edukacja dla bezpieczeństwa

13

Bogusława Pietkiewicz

Nauczyciel mianowany

Wychowanie przedszkolne,n-l świetlicy

14

Elwira Kądziołka

 

Bibliotekarz

15

Marzena Pięta

 

Wychowanie fizyczne

16

Marta Szlegier

Nauczyciel mianowany

Nauczyciel współorganizujący kształcenie;

Nauczanie indywidualne'

Zajęcia rewalidacyjne

17

Dariusz Wołoszyn

Nauczyciel dyplomowany

Informatyka

18

Andrzej Tracz

Nauczyciel dyplomowany

Język polski

19

Małgorzata Orłowska

Nauczyciel dyplomowany

Geografia, Matematyka,Religia

20

Jadwiga Paszkowska

Nauczyciel dyplomowany

Chemia, Doradztwo zawodowe

21

Radosław Kupczyński

Nauczyciel dyplomowany

Fizyka

22

Magdalena Markiewicz

Nauczyciel początkujący

N-l świetlicy

23

Barbara Karasek

Nauczyciel dyplomowany

Biologia, Wychowanie do życia w rodzinie

24

Beata Matysek

 

Psycholog szkolny

 

Pracownicy administracyjno-biurowi

   Marzena Pięta– sekretarz szkoły

   Jolanta Bukowska - samodzielny referent ds. administracji (ZNP)

 

Pracownicy obsługi

  1. Ewa Hofmann - sprzątaczka
  2. Grażyna Pawlus - sprzątaczka
  3. Jolanta Plizga - robotnik gospodarczy, opiekun dzieci dojeżdżających
  4. Ewelina Grządkowska - pomoc nauczyciela "0", opiekun dzieci dojeżdżających
  5. Katarzyna Berezowska - pomoc nauczyciela PP
  6. Danuta Majerik - sprzątaczka
  7. Mieczysław Matłosz - konserwator