Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Kartka z kalendarza

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 295641
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 119 dni

Edukacyjne gry online na Wielkanoc dla dzieci

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feduzabawy.com%2Fmaterialy-tematyczne-do-druku%2Fkwiecien%2Fwielkanoc%2Fgry%2F%3Ffbclid%3DIwAR1FI07EGXfCYmXL4_7pkijzpW-Xsdv7hFK0xef8WSf9I0p19iZHxo7vS2Q&h=AT2GETUZS5piCfB5JWZCnep8IL17W7idB8v9SH2KE157IQqbh4y9ELnseFoe0jgfWGwV1guNK2_CJK2-H5oycPAB1pRjdlaO6kz-YrHBYFMgdl90fGezUlRMIXCSEQcaNBXR&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2bxFksLAeNai7Y_ticZ91tryKvdFGvWyXORFzVMV7rERpGn7fDw82DjQ6ZKHYSSMJui5Fqn5ML6HPOTbiyqzR81jZB6dZANJwzB_CQNgTO5geRBXHif5BTlPzBgUiWHOgd3SK_nlbEXme3dvvylGnSuDEcfCV0T34

 

A młodsze dzieci zapraszam do obejrzenia bajki Kacze przygody

https://www.youtube.com/watch?v=rYS4imgwkuI