Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Kartka z kalendarza

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 295758
 • Do końca roku: 312 dni
 • Do wakacji: 119 dni

OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYWEJ

 

 

 1. Cena 1 obiadu wynosi 12,00 zł ( z czego 50% dofinansowuje Organ Prowadzący).
 2. Aby dokonać zapisu na obiady należy wypełnić deklarację i złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać skanem na adres e-mail szkoły: spkrzywa@gmina-chojnow.pl
 3. Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić najpóźniej do godziny 08:00 pod numerem telefonu 76/81-88-958 – sekretariat szkoły lub osobiście w sekretariacie.
 4. Odliczenie kwoty zgłoszonej nieobecności nastąpi w płatności za dany miesiąc.
 5. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie po godz. 08:00 .
 6. W przypadku rezygnacji z obiadów fakt ten należy zgłosić osobiście przez rodzica – składając pisemną rezygnację w sekretariacie szkoły lub przesłać skanem na adres e-mail szkoły: spkrzywa@gmina-chojnow.pl
 7. Płatności za obiady należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca zgodnie z pisemną informacją przekazaną z sekretariatu szkoły ( bez nadpłat oraz zaległości).
 8. Wpłaty należy regulować przelewem na rachunek bankowy:

 

60 8644 0000 0000 0648 2000 0160

 

W TYTULE PROSZĘ O WPISANIE:

miesiąc, rok za jaki dokonuje się opłaty, imię, nazwisko i klasa dziecka

(Przykład: obiady za miesiąc 09/2023 – Ala Kowalska, klasa 5);

 

w przypadku dzieci z oddziału przedszkolnego:

 obiady za miesiąc 09/2023 – Ala Kowalska, oddział 0).