Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Kartka z kalendarza

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 295746
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 119 dni

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Bogumiła SZWIEC

tel.: +48 76 818 89 58

adres-mail: szkolakrzywa@wp.pl

 

Do zadań Inspektora Ochrony  Danych należy w szczególności:

  1. Informowanie Adminstratora danych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich mocy rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. Monitorowanie przestrzegania zapisów RODO i innych przepisów o ochronie danych oraz Polityki Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Krzywej w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększajace świadomość, szkolenia pracowników przetwarzających dane osobowe oraz powiązane z tym audyty;
  3. Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych;
  4. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  5. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;
  6. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.