Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Kartka z kalendarza

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 295653
 • Do końca roku: 312 dni
 • Do wakacji: 119 dni

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Krzywej, mająca swoją siedzibę: Krzywa 52, 59-225 Chojnów;                   tel. 76 818 89 58; adres e-mail: spkrzywa@gmina-chojnow.pl
 2. W Szkole Podstawowej im 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Krzywej powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: Krzywa 52, 59-225 Chojnów; tel. 76 818 89 58; adres e-mail: spkrzywa@gmina-chojnow.pl
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy będącej wymogiem ustawowym Administratora danych.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego                          na Administratorze danych, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonej Administratorowi danych.
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych a także ich sprostowania, jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne.
 6. 9.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa,
  a w szczególnych przypadkach - na podstawie zgody udzielonej przez Państwo albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych mający swoją siedzibę w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.