Szkoła Podstawowa w Krzywej im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej

Kartka z kalendarza

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 295795
  • Do końca roku: 312 dni
  • Do wakacji: 119 dni

Informacje dotyczące 1 września

Informujemy, że przedszkole jest czynne od 1 września od godz. 6.50 do 16.10. Koszt obiadu wynosi 9.40zł. Pierwszego dnia przynosimy, obuwie zmienne i ubrania na przebranie. Informujemy, że na stronie szkoły pod adresem http://spkrzywa.szkolnastrona.pl/p,64,procedury-bezpieczenstwa-covid-19 zostały zamieszczone procedury zaktualizowane na dzień 1 września 2020 r. zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi. Zamieszczony został również harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego oraz apel do rodziców. 
Przypominamy również o zapoznaniu się  z procedurami obowiązującymi od marca 2020 r., które również są zamieszczone w w/w zakładce, gdyż zaktualizowane wytyczne na wrzesień 2020 r. są wyciągiem najważniejszych informacji z procedur z marca 2020 r.
 
Należy pobraći wypełnić 3 dokumenty, które 1 września obowiązkowo należy przekazać wychowawców (bez tych dokumentów dziecko zostanie nie wpuszczone do przedszkola) . Dokumenty te mogą być również napisane odręcznie i podpisane z aktualną datą.
1. Zgoda rodzica/opiekuna na pomiar temperatury u dziecka.
2. Deklaracja rodzica/opiekuna o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa.
3. Oświadczenie rodziców/opiekunów o stanie zdrowia dziecka.
Zapraszamy, na krótkie spotkanie z Panią Dyrektor z okazji inauguracji roku szkolno - przedszkolnego 2020/2021 na plac szkolny (jeżeli będzie padać to na salę gimnastyczną). Prosimy o pamiętaniu o reżimie sanitarnym (maseczki) oraz o zachowaniu dystansu społecznego.